درآمد ایتالیا از گردشگران خارجی به ۳۸ میلیارد یورو رسید

با اینکه شمار گردشگران اروپایی در ایتالیا رو به رشد است، اما بیشترین گردشگران از کشورهای غیراروپایی به این کشور سفر کرده و پیش بینی می شود که شمار گردشگران آمریکایی در سال جاری ۵.۵ درصد رشد کند.

شمار گردشگران چینی نیز ۴.۵ درصد افزایش خواهد یافت و گردشگران استرالیایی و آمریکای لاتین نیز هر یک ۳.۵ درصد رشد خواهد کرد. همچنین شمار گردشگران ژاپنی ۲.۵ درصد، آلمانی سه درصد و فرانسوی و انگلیسی ۲.۵ درصد افزایش می یابد.

این انجمن عقیده دارد، برای تبدیل گنج بدست آمده از بازار گردشگران خارجی برای ایتالیا تبدیل به ارزش افزوده، نیاز به سیاست اقتصادی جدید حمایت از توسعه و رقابت گردشگری در این کشور است.

گفتنی است که صنعت گردشگری ایتالیا در سال ۲۰۱۷ به رکورد تازه ای دست یافته و این کشور بیش از ۴۲۰ میلیون گردشگر داخلی و خارجی داشته است.

ارزش صنعت گردشگری ایتالیا معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است و سه میلیون نفر در این بخش اشتغال دارند. گردشگران ایتالیایی و خارجی سالانه ۲۶ میلیارد یورو برای خورد و خوراک و نوشیدنی هزینه می کنند که کمک بزرگی به رستوران ها، اغذیه فروشی ها و دیگر دست اندرکاران این رشته است.

ایتالیا از جمله اهداف اصلی گردشگری جهانی محسوب می شود که در مکان هشتم جدول پس از اسپانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلیس و آمریکا قرار دارد.

به عقیده &#۳۹;مجمع جهانی اقتصاد&#۳۹;، ایتالیا از نظر میراث فرهنگی فوق العاده ای که دارد در مکان پنجم جدول جهانی و از نظر منابع طبیعی در مکان ۱۲هم جدول و از نظر ساختاری و زیربنایی در مکان ۱۱هم جای گرفته است.

به عقیده اتحادیه کشاورزی، ایتالیا تنها کشور جهان است که می تواند بر روی میراث باستانی تولید مواد غذایی کشاورزی حساب کند که از نسلی به نسل دیگر در یک منطقه منحصر به فرد از نظر تاریخی، هنری و طبیعی که اهرم های اصلی جذابیت گردشگری محسوب می شوند، منتقل می شود.

حدود یک سوم از هزینه گردشگران در ایتالیا، صرف خرید مواد غذایی در رستوران ها، اغذیه فروشی ها و پیتزا فروشی ها می شود. ایتالیا رهبر جهانی گردشگری غذایی محسوب می شود و در این کشور ۶۰ هزار شرکت کشاورزی بیولوژیک و ۲۲ هزار مزرعه گردشی و شرکت های مختلف گردشگری دیگر، فعالیت می کنند.

گردشگران در سفر به ایتالیا، بیشترین هزینه را صرف موادغذایی می کنند که حتی از هزینه هتل و اقامت نیز بیشتر است، به گونه ای که ۱۴ میلیارد یورو در رستوران های محلی و ۱۲ میلیارد یورو برای خرید مواد غذایی در فروشگاه ها و بازارها هزینه می کنند. در مجموع می توان گفت که گردشگران ایتالیایی و خارجی در عرض یک سال ۷۵ میلیارد یورو در این صنعت هزینه می کنند که از این میزان ۲۲ میلیارد یورو مربوط به مواد غذایی می شود.