عضویت

 

با توجه به اینکه مدت اعتبار کارت عضویت از زمان شروع آن تا پایان همان سال شمسی (پایان اسفند) می‌باشد، بهترین زمان شروع عضویت جدید و یا تمدید عضویت در ۳ ماهه ابتدایی هر سال می‌باشد.

پس از تایید مدارک عضویت امکان لغو عضویت وجود ندارد.

 

 

جهت عضویت جدید نیاز است اصل و کپی مدارک مورد نیاز در محل اتاق ایران و ایتالیا به کارشناس عضویت ارائه شود.

تمدید عضویت فقط از آدرس زیر امکان پذیر است، لطفا پس از بررسی نکات مطرح شده ذیل، به آدرس مذکور مراجعه نمایید.

خاطر نشان می سازد به مدارکی که از طریق ایمیل ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت تمدید عضویت اینجا را کلیک کنید

 

 

 

مدارك مورد نياز جهت عضويت جدید اعضای حقوقی در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران و ايتاليا

 

۱. نامه تقاضاي عضويت روي سربرگ شركت با امضای فرد صاحب امضا طبق نمونه نامه‌ی انتهای صفحه (حاوي اطلاعات لازم در زمينه نوع فعاليت و سابقه شركت)
۲. تكميل پرسش‌نامه تقاضاي عضويت اتاق
۳. كپي روزنامه رسمي تاسيس
۴. كپي روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره (حداکثر ۲ سال)
۵. كپي كارت بازرگاني معتبر يا كپي پروانه کسب، جواز تولید يا بهره‌برداري از وزارتـــخانه ذيربط (جهت واحدهاي توليدي)
۶. دو قطعه عكس رنگی با زمینه سفید ۴×۳ یا ۴×۶ چاپ شده (عکس‌های پرینت شده مورد قبول نخواهند بود) پشت نويسي شده (شامل نام، نام خانوادگي و نام شرکت)
۷. كپي صفحه اول شناسنامه و در صورت وجود توضیحات صفحه آخر
۸. کپی هر دو طرف کارت ملی معتبر
۹. فيش واريزي حق عضويت سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال (از سال دوم بـه بــعد جهت تمديد عضويت ۶،۰۰۰،۰۰۰ ريال) به حساب جام ۱۸۷۷۳۹۳۲/۳۴ بانك ملت شـعبه سرافراز، کد بانک ۶۵۱۲۸، به نام اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و ايتاليا

 

 

مدارك مورد نياز جهت عضويت جدید اعضای حقیقی در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران و ايتاليا

 

۱. نامه تقاضاي عضويت با امضای فرد صاحب امضا طبق نمونه نامه‌ی انتهای صفحه (حاوي اطلاعات لازم در زمينه نوع و سابقه فعاليت)
۲. تكميل پرسش‌نامه تقاضاي عضويت اتاق
۳. كپي كارت بازرگاني معتبر يا كپي پروانه کسب، جواز تولید يا بهره‌برداري از وزارتـــخانه ذيربط (جهت واحدهاي توليدي)
۴. دو قطعه عكس رنگی با زمینه سفید ۴×۳ یا ۴×۶ چاپ شده (عکس‌های پرینت شده مورد قبول نخواهند بود) پشت نويسي شده (شامل نام، نام خانوادگي)
۵. كپي صفحه اول شناسنامه و در صورت وجود توضیحات صفحه آخر
۶. کپی هر دو طرف کارت ملی معتبر
۷. فيش واريزي حق عضويت سال ۱۳۹۷ مبلغ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال (از سال دوم بـه بــعد جهت تمديد عضويت ۶،۰۰۰،۰۰۰ ريال) به حساب جام ۱۸۷۷۳۹۳۲/۳۴ بانك ملت شـعبه سرافراز، کد بانک ۶۵۱۲۸، به نام اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و ايتاليا

 

 

مدارك مورد نياز جهت تمدید عضويت اعضای حقوقی در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران و ايتاليا

 

۱ .اسکن کارت بازرگانی، پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت معتبر از سازمان یا وزارتخانه ذیربط
۲.اسکن روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره (حداکثر ۲ سال)
۳.اسکن روی کارت ملی مدیرعامل
۴.اطلاعات فردی مدیرعامل و شماره تلفن همراه وی
۵.اطلاعات شرکت
۶.اطلاعات رابط
۷.اسکن عکس متقاضی کارت و امضای مدیرعامل با کیفیت حداقل ۳۰۰ dpi جهت صدور کارت عضویت
۸.اسکن فيش واريزي تمديد عضويت (به نام شرکت و به مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ريال) به حساب جام ۱۸۷۷۳۹۳۲ / ۳۴ بانك ملت شـعبه سرافراز، کد بانک ۶۵۱۲۸، به نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و ايتاليا

 

 

مدارك مورد نياز جهت تمدید عضويت اعضای حقیقی در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران و ايتاليا

 

۱.اسکن کارت بازرگانی، پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت معتبر از سازمان یا وزارتخانه ذیربط
۲.اسکن روی کارت ملی مدیرعامل
۳.اطلاعات فردی فرد متقاضی و شماره تلفن همراه وی
۴.اطلاعات تجاری فرد متقاضی
۵.اطلاعات رابط
۶.اسکن عکس متقاضی و امضای وی با کیفیت حداقل ۳۰۰ dpi جهت صدور کارت عضویت

۷.اسکن فيش واريزي تمديد عضويت (به نام متقاضی و به مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ريال) به حساب جام ۱۸۷۷۳۹۳۲/۳۴ بانك ملت شـعبه سرافراز، کد بانک ۶۵۱۲۸، به نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و ايتاليا

 

 

* درموارد زیر حتما باید فرم عضویت مجددا در تمدید عضویت تکمیل شده و اصل آن برای اتاق ارسال شود:

 • مدیرعامل تغییر کرده باشد.
 • حق امضای اوراق اداری در آخرین روزنامه رسمی ارائه شده فقط با شخص مدیرعامل نباشد.
 • حق امضای اوراق اداری در آخرین روزنامه رسمی ارائه شده مشخص نگردیده باشد.

 تذکر: درصورتیکه حق امضای اوراق اداری در آخرین روزنامه رسمی ارائه شده مشخص نشده است، جهت تعیین حق امضای اوراق اداری، نامه معرفی فرد دارای حق امضای اوراق اداری (عموما مدیرعامل می‌باشد)خطاب به ریاست اتاق ایران و ایتالیا، بر روی سربرگ و دارای مهر شرکت و امضا شده (اصل امضا، امضاهای چاپ شده یا مهر امضا فاقد اعتبار است) با شرایط درج شده در آخرین روزنامه رسمی ارائه شده در مورد افراد دارای حق امضا، تهیه و اصل آن به اتاق ارسال شود.

 

نکات مهم در عضویت:

* لطفا برروی فيش واریزی در قسمت پرداخت کننده از درج نام افراد متفرقه خودداری و در عضویت حقوقی فقط نام شرکت و در عضویت حقیقی فقط نام متقاضی بصورت کامل نوشته شود، درغیر اینصورت فیش واریزی مورد قبول نخواهد بود.

* لازم به ذکر است زمان شروع عضویت و یا تمدید عضویت در ۳ ماهه ابتدایی هر سال بوده و در پایان همان سال منقضی می‌گردد. چنانچه برای عضویت و یا تمدید عضویت در اواسط سال اقدام شود مدت اعتبار کارت تا پایان همان سال شمسی می‌باشد.

* پرسشنامه، نامه درخواست عضویت، مدارک مورد نیاز و شرح خدمات اتاق را می‌توانید از پایین صفحه دانلود نمایید.

* اشخاص حقیقی برای عضویت حتما باید کارت بازرگانی و یا پروانه کسب معتبر به نام خودشان ارائه نمایند. 

* مدارک عضویت جدید حتما به صورت حضوری و توسط نماینده شرکت به بخش عضویت تحویل داده شود (ارسال مدارک بوسیله فکس یا ایمیل برای عضویت جدید مورد قبول نمی‌باشد).

 

 

 

 • شرح خدمات و فعاليت‌های اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و ايتاليا 
 • ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه بازرگاني بين شركت‌هاي ايراني و ايتاليايي
 • ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه حل اختلافات بين شركت هاي ايراني وايتاليايي
 • اطلاع رساني در زمـينه تـوليدكنندگان و شركـت هاي ايـتاليائي وبالعكس و فراهم كردن امكان دستيابي مستقيم به اطلاعات تجاري ايران و ايتاليا
 • معرفي شركت هاي ايتاليائي به همتايان ايراني و بالعكس
 • برگزاري سمينارها، كنفرانس هاو همایش ها در ایران و ایتالیا جهت بررسي مسائل اقتصادي و بازرگاني دو كشور
 • فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت اخذ ويزای ايتاليا برای اعضای اتاق
 • برنامه ریزی جهت بـازديد از كارخانجـات و واحـدهاي توليـدي و اقـتصادي فـعال در سطح كشور به منظور بالابردن آگاهي اعضاء و ايجاد ارتباط نزديك با مراكز صنعتي فوق
 • برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های مختلف ایران و ایتالیا
 • همکاری و ایجاد تسهیلات برای اعضا در جستجوی نمایندگی و ارائه اطلاعات در مورد واردات و صادرات کالاهای مجاز
 • ارائه اطلاعات و مشاوره های مالی جهت امکان دسترسی سریع تر به خدمات بانکی معتبر
 • برنامه ریزی به منظور ملاقات های تجاری برای هیات های ایتالیایی با طرف های ایرانی عضو در اتاق و بالعکس
 • فراهم نمودن زمینه مساعد جهت شرکت در نمایشگاه های سالانه ایران و ایتالیا