یک رسانه ایتالیایی گزارش داد: مسیر پُرابهام و لاینحل «بایدن» در دوران ریاست‌جمهوری

یک رسانه ایتالیایی در گزارشی به تشریح مسیر پُرابهام و لاینحل « جو بایدن» در دوران ریاست‌جمهوری ‌اش پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ایتالیایی «ایل جورناله» در گزارشی اعلام کرد که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا نباید از مخاطرات آن در ابعاد مختلف به ویژه در خصوص نحوه رفتار این کشور، چشم پوشی کرد.
به گزارش این رسانه، بزرگترین چالشی که باید در قرن ۲۱ با آن مواجه شُد، عرض اندام چین نیست؛ بلکه افول آمریکاست. ظهور چین تا کنون صلح آمیز بوده است؛ اما آیا افول آمریکا می تواند به همان اندازه مسالمت آمیز باشد؟ عدم پذیرش اجتناب ناپذیر بودن چنین افولی، بخش مهمی از این مشکل به شمار می آید. ریاست جمهوری ترامپ متوجه این امر شده بود و تلاش می کرد تا جایگاه جدیدی که برای آمریکا در جهان تصور کرده بود را از طریق انزواگرایی برتری جهانی حفظ کند.
بر اساس گزارش مذکور، چنین آرزویی با دو رویکرد روبروست: یکی آنکه مایل است آمریکا بار دیگر ژاندارم جهان شود و دیگری اینکه سعی در حفظ برتری جهانی به لطف قدرت نرم و برتری مالی و تکنولوژیکی دارد. این دو دسته که اکنون می جنگند تا به برنامۀ بایدن شکل بدهند، جناح میانه روتر را تشکیل می دهند. همان گونه که در روز اول کار، خواستار تمدید پیمان «استارت نو» در خصوص تسلیحات هسته ای شد که با روسیه به امضا رسیده بود و توسط دولت قبلی رها شده بود.
به گزارش «ایل جورناله»، راهی که باید در پیش گرفته شود اساساً با ابهامی همراه است که فضای مانور گسترده ای را برای دلتنگان بمب ها و جنگ های بی پایان باقی می گذارد. ابهامی که احتمالاً به طور اساسی لاینحل باقی خواهد ماند؛ اما بایدن سعی خواهد کرد به شکل عمل‌گرایانه آن را حل وفصل کند؛ حداقل تا زمانی که ریاست جمهوری اش ادامه یابد.