کمک 19 میلیون یورویی به احزاب

شهروندان ایتالیایی در راستای حمایت از احزاب سیاسی با مسئولیت مدنی ، که پیش از این توسط قانون سال 2013 در راستای شفافیت کمک های مالی به احزاب، از طریق مجاز شناخته شدن تخصیص کمک مالی 2 در هزار مالیات محاسبه شده در اظهارنامه مالیاتی پذیرفته شده آنها، تعیین شده بود، کمک 19 میلیون یورویی خود را تخصیص دادند. وزارت دارایی در جدول منتشره اخیر خود کمک های مالی 2020 که مربوط به دوره مالیات 2019 می‌باشد را مشخص نموده است. از داده‌های به دست آمده مشخص شده است مجموعا 41 میلیون و 372 هزار میلیون یورو از یک میلیون و 371 هزار نفر که تصمیم گرفته اند که از این فرصت استفاده کرده و دقیقاً دو در هزار از مالیات بر درآمد شخصی خود را به تأمین مالی حزب سیاسی مورد علاقه شان واریز نمایند. از این میزان ، مبلغ کل کمک های پذیرفته شده بیش از 18.9 میلیون یورو است ، بدیهی است که در مقیاسی بسیار نابرابر (بر اساس ترجیحات اهدا کننده) برای 27 تشکل سیاسی و حزب توزیع شده است.
حزب دموکرات با مبلغی بیش از 7.4 میلیون یورو از مجموع بیش از 496000 مودی مالیاتی، کمک دریافت کرده است. این مبلغ برابر با 36.2٪ از کل افرادی است که کمک به احزاب نموده اند. در جایگاه دوم حزب لگا به رهبری سالوینی قرار دارد که بیش از 2.3 میلیون یورو (15٪ از کل گزینه‌ها) را از 206 هزار کمک کننده جمع آوری کرده است. لیگای شمال نیز اضافه بر این مبلغ 648 هزار یورو کمک مالی (4٪ از گزینه‌ها) از 57 هزار نفر را جذب نمود که کل جمع آوری شده توسط لیگا بیش از 20٪ و نزدیک به 3 میلیون یورو است. در مقام سوم ، حزب برادران ایتالیا با حدود 2.2 میلیون یورو کمک مالی (11.9٪ از کل انتخاب ها) از بیش از 164 هزار مودی مالیاتی بوده است. در خارج از این گروههای سیاسی بزرگ ، پراکندگی زیادی وجوددارد. و هیچ تشکیل سیاسی نتوانسته است بیش از 4٪ را جذب نماید. فدراسیون سبزها با 3.9٪ (616 هزار یورو) ، ایتالیای زنده با 3.3٪ (725 هزار یورو) ، فورتسا ایتالیا با 2.38٪ (575 هزار یورو) ، حزب کمونیست 3.92٪ (571 هزار یورو) ، به علاوه حزب اروپا 3٪ (609 هزار یورو) ، چپ ایتالیایی 2.69٪ (438 هزار یورو) ، سودیترولر فولکسپارتی 1.21٪ (334 هزار یورو) قرار دارند. اتحادیه مرکز UDC، با 0.16٪ از کمک ها با حدود 28 هزار یورو در رتبه آخر قرار دارد.