عرض تسلیت

اتاق ایران و ایتالیا درگذشت تاسف‌بار آقای جعفر سالک مدیرعامل شرکت امین سالار آسمان، از اعضای فعال اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا را به خانواده محترم جناب آقای سالک، تسلیت عرض نموده و خود را در این اندوه بزرگ سهیم می‌داند.