برنامه بیست و نهمین مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و ایتالیا 04/06/1399

بخش اول

ساعت 14:00 شروع جلسه

1-   خوشامدگویی توسط جناب آقای مهندس پورفلاح ریاست محترم اتاق ایران و ایتالیا

بخش دوم (دستورات جلسه)

1- ارائه خلاصه گزارش عملكرد سال 1398

2- ارائه گزارش مالي و ترازنامه سال 1398

3- گزارش بازرس قانوني اتاق

4- ارائه بودجه پیشنهادی براي سال 1399، بررسي و تصويب گزارش مالی ، ترازنامه و بودجه1399 توسط مجمع و اتخاذ تصمیم نسبت به آن

5- انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي البدل

6- انتخاب روزنامه كثير الانتشار براي درج آگهي هاي رسمي اتاق

7- انتخاب حسابرس قانونی

8- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی