کشتی بازو در نشست اتحادیه اروپا ، درگیری بین کنته و روته

برخورد سخت بین کنته و نخست وزیر هلند روته در نشست اتحادیه اروپا. پیشنهاد نخست وزیر هلند مارك روته در مورد حكومت “نسل بعدی اتحادیه اروپا” ، گفت: نخست وزیر مطابق آنچه از منابع ایتالیایی آموخته شده است ، “با پیمانها ناسازگار است و از نظر سیاسی غیر عملی می باشد”. براساس گزارش ها ، در طول شورای اروپا ، نخست وزیر سخنان “بسیار قوی و قانونی بیان شده” ارائه داد از منابع رسمی هلندی اعلام شد  که روته با این اصطلاحات موقعیت سخت کشورش را توضیح داده است: “این یک وضعیت استثنایی است که نیاز به همبستگی و راه حل های استثنایی دارد “.