ضربه کرونا بر پیکر اقتصاد ایتالیا

اقتصاد متزلزل ایتالیا تحت تاثیر تبعات اقتصادی کرونا، به شدت آسیب دیده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
کارخانه های بسیاری در ایتالیا اعلام ورشکستگی کردند و کارگران زیادی متاثر از تبعات کرونا کار خود را از دست داده اند.