کوچکتر شدن اقتصاد اتحادیه اروپا در ربع دوم سال

اقتصاد اتحادیه اروپا به علت شیوع ویروس جدید کرونا، در ربع دوم سال جاری در مقایسه با ربع قبلی سال 11.9 درصد کوچکتر شد.
اداره آمار کشورهای اروپایی حوزه یورو در تازه‌ترین گزارش خود گفت که رکود اقتصادی در این کشورها و در سه ماهه دوم امسال به کمترین میزان در ربع قرن اخیر سقوط کرده است.
بنابر این گزارش تولید ناخالص ملی، محصولات و خدمات 19 کشور حوزه یورو در ماه‌های آوریل، مه و ژوئن سال جاری به نسبت دوره مشابه در سال قبل 12.1 درصد کمتر بوده است.
بدین ترتیب، تولید ناخالص ملی در منطقه یورو، در ربع دوم سال 2020 در مقایسه با دوره مشابه سال 2019، 15 درصد کاهش یافته است.