بحران برای صنعت فولاد ایتالیا

شرکت فولاد Irva ایتالیا (از مهمترین شرکت های فولاد این کشور) با شکایت مردمی مواجه شده، امری که می تواند در نهایت منجر به تعطیلی آن شود.
به گزارش گروه ترجمه ایراسین به نقل از یورو نیوز، با بالا گرفتن حساسیت های زیست محیطی در اروپا در خصوص آلاینده های زیست محیطی ناشی از فعالیت های کارخانجات صنعتی، موجب شده تا مردم ایتالیا نیز به این امر حساس شوند.
در همین رابطه آنها شکایتی را از شرکت فولادIRVA مطرح نموده اند و این شرکت را در مرگ هایی که در نتیجه آلاینده های زیست محیطی بوه مقصر می دانند.
این در حالی است که شرکت های فولاد در اغلب کشورهای اقدامات گسترده ای را برای کاهش تولید آلاینده های زیست محیطی در هنگام فعالیت آغاز کرده اند.