جلد نخست «تاریخ شفاهی ایرانشناسان ایتالیایی» منتشر گردید

با همت رایزنی فرهنگی ایران در رم؛
جلد نخست «تاریخ شفاهی ایرانشناسان ایتالیایی» منتشر گردید
رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، جلد نخست کتاب «سیمرغ: سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی» را با مشارکت مؤسسه بین‌المللی مطالعات مدیترانه و شرق ایتالیا (ایزمئو) منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، جلد نخست کتاب «سیمرغ: سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی» را با مشارکت مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق ایتالیا (ایزمئو) منتشر کرد. ۱۰ مصاحبه نخست کتاب «طرح تاریخ شفاهی ایران شناسان ایتالیایی» رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا را در بر می گیرد که علاوه بر خروجی صوتی - تصویری مطابق استاندارهای تاریخ شفاهی مرکز اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ایران در مجلدی با پیش گفتار اکبر قولی رایزن فرهنگی پیشین ج.ا.ایران در ایتالیا، پروفسور آدریانو روسی مدیر (ایزمئو) و ابوالحسن حاتمی مجری این طرح، در قالب ۲۷۵ صفحه در سال ۲۰۲۰ م. در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه منتشر و با قیمت ۳۵ یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان شده است.
محمد تقی امینی درباره این کتاب گفت: در جلد نخست این مجموعه، مصاحبه با پروفسور سیمونه کریستوفورتی، استفانو پلو، ریکاردو زیپولی، دانیله منگینی، آنا ونزان، پیئرفرانکو کالیاری، کارلو جووانی چرتی، آدریانو والریو روسی، کارلو ساکونه و فلیچتا فرارو به چاپ رسیده است.
رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ادامه داد: این مصاحبه‌ها در قالب «طرح تاریخ شفاهی ایران شناسان ایتالیایی» بر مبنای تحقیقات و پرسشنامه‌های تهیه شده در رایزنی فرهنگی؛ توسط ابوالحسن حاتمی اجرا شده، که پیاده سازی متن ایتالیایی مصاحبه‌ها و برگردان فارسی آن را نیز برعهده داشته و در نهایت، با مشارکت مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق ایتالیا (ایزمئو) به چاپ رسیده است.
گفتنی است؛ توافقات اولیه جهت انتشار برگردان فارسی این مجلد توسط ناشر معتبر داخلی صورت گرفته و انتشار مجلد آتی، مشتمل بر ۱۰ مصاحبه طرح «تاریخ شفاهی ایران شناسان ایتالیایی» از برنامه‌های مصوب سال ۱۳۹۹ نیز، با مشارکت مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق ایتالیا (ایزمئو) در دستور کار قرار گرفته است.