مردم ایتالیا در اعتراض به محدودیت‌های کرونایی به خیابان‌ها آمدند

اعتراضات به محدودیت‌های کرونایی در میلان و تورین ایتالیا به خشونت کشیده شد.